9/19/2005
به شدت ايستاده ايم
رييس جمهوررجايي وارمندناك وش ، به قول عيال شهردارايران، به سلامت ازينگه ي دنيابه ميهن آريايي اسلامي برگشتندوبارديگربوي رجايي جاي جاي مملكت را برداشت.حيف وصدحيف كه نشدبه استقبال برويم وگل بيافشانيم برقدوم ولايت مدارشان. پدراين كارهاي گل بسوزدوهمچنين پدراين راه بندان كه علي رغم دوربرگردان هاي ساخته ي خودايشان همچنان وقت ملت را بربادمي دهند. البته دراين ميان بامدادك وبارانك خودشان را به فرودگاه رساندندودرخيل خبرنگاران پرشورتوانستنددوپرسش از رييس جمهوررجايي وارمندناك وش بپرسند. پرسش ها موذيانه بود و پاسخ هاي عالمانه
بامدادك: جناب رييس جمهوررجايي وارمندناك وش ازخاطرات اين سفر براي خوانندگان ما بگوييد
رييس جمهوررجايي وارمندناك وش: تمام اين سفر آكنده از خاطرات بود. براي آدمي چون من كه از نارمك و هفت حوض پا آن ورترنگذاشته ام ديدن ينگه ي دنيا جزو امداد هاي خفيه ي اوسا كريم به حساب مي آيد. مع الوصف بهترين خاطره ام ازاين سفرشركت درنمازجماعت نيويورك بود.باورتان نمي شود نمازجماعت آن جا عين نمازجماعت مملكت خودمان بود.همان حرف هاي كس شعر ، همان بوي جوراب.يادمسجد هفت حوض افتادم.انشالله اوساكريم نصيب تان كند.
بارانك : جناب رييس جمهوررجايي وارمندناك وش دربحث هسته اي به چه نتايجي دست يافتيد؟
رييس جمهوررجايي وارمندناك وش: الحمدالله به همه حضرات فهمانديم كه درزمينه ي انرژي هسته اي به هيچ وجه كوتاه نمي آييم وبه شدت ايستاده ايم ودرتمام زمينه هاي هسته اي اعم از هسته ي خرما وهندوانه وبالاخص هسته ي زرشك فعاليت مي كنيم.حتي حاضريم دانش هسته اي خودمان را صادركنيم(دراين جا گوياصداي شيشكي عده اي معلوم الحال به گوش رسيد)
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا