10/01/2005
اربابان جنگ و مسلح سازی جهان
" اميدوارم همديگر را كشت و كشتار كنند.......حيف كه نمی شودهر دو طرف بازنده باشند"
هنری كسينجر، برنده ی جايزه ی صلح نوبل( در باره ی مسلح سازی هر دو سوی جنگ ايران-عراق در دهه ی ١۹٨٠)
" از خود كامگان پشتيبانی نكنيد. به آن ها جنگ افزار نفروشيد"
خوزه راموس هورتا، برنده ی جايزه صلح نوبل، نماينده ی تيمورشرقی در مذاكرات صلح
هميشه پيش نمی آيد كه عفو بين الملل از آدم بخواهد به تماشای فيلمی از نيكلاس كيج برود. برای همين وقتی كه نامه ی الكترونيكی شان درباره ی " ارباب جنگ " به دستم رسيد فوری برای سانس بعد از ظهرسينمای محله امان بليتی گرفتم. قصدندارم درباره ی اين فيلم نقد بنويسم اما طبق شيوه ی هاليود اين فيلم را می توان دررده ی "ر" به معنای راديكال قرارداد. فيلمی درباره ی دولت ها و پول دوستانی كه با فروش جنگ افزار كاسبی می كنند، جنگ افزارهايی
كه هر دقيقه و هر روزصرف كشتار مردان، زنان و كودكان می شوند....ادامه در اخبارروز
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا