10/10/2005
يادداشت هاي پزشك ويت كنگ

" دانگ توي ترام " دختري جواني بود كه در ويتنام درنبردباسربازان آمريكايي از پادرآمد. 27سال بيشتر نداشت.دربيمارستاني صحرايي دراستان "كوانگ نگاي". اكنون كه چهل سال ازمرگش گذشته است يادداشت هاي روزانه اش چاپ شده است و درآمريكا وويتنام غوغايي به پا كرده است.
" دانگ توي ترام " پزشك ارتش ويتنام شمالي بودويادداشت هاي روزانه اش دراين مدت طولاني پيش يكي از سربازهاي آمريكايي مانده بود. يادداشت هاي روزانه ي " دانگ توي ترام " درمدت كمي كه ازانتشارش مي گذرد بيش از 300000 نسخه فروش داشته است. به زبان هاي بسياري ترجمه شده است.انگاربراساس آن فيلمي هم ساخته اند. " دانگ توي ترام " يادداشت هاي اش را اين گونه آغاز مي كند:
" آپانديس سربازجواني را عمل كردم. دارو هم به اندازه ي كافي نداشتم. فقط چندقوطي نووكين. بيچاره سرباز زخمي. نه ناله اي كرد نه دادو بيدادي. تازه لبخند هم مي زد.لابد براي آن كه دست وپاي خودم را گم نكنم. آن لبخند زوركي و آن لب هاي خشك دلم را كباب مي كرد. مي دانستم چه دردي مي كشد...به نرمي موهاي اش را نوازش كردم.دوست داشتم به او بگويم" غم دنياروي سرم خراب مي شودوقتي براي درمان بيماراني مانند او كاري از دستم برنمي آيد. هيچ گاه ازيادم نمي روند".
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا