11/12/2005
خاك برسريات
اين پسوند "يات" كه مي تواند اسم حوزه ي علمي شناختي بسازددرقديم عصاي دست واژه سازان بود .خيلي راحت بااين پسوند رياضيات، الهيات وغيره مي ساختند.گويا امروزه روزديگركاربردچنداني ندارد.ولي دراداره ي خودمان هنوزهم ازاين پسوند حوزه ساز استفاده مي كنيم و مفهوم "خاك برسريات " را باآن ساخته ايم. كاربردش كجاست؟ اجانب كه خاك برسرشان باد هرگاه كه اختراع ونوآوري تازه اي مرتكب مي شوند ويكي از همكاران باخبرمي شودباصداي بلند اعلام مي كند" بچه ها شنيديد كه اين خارجي هاي خاك برسرچي درست كردند؟".اين جوري مي شود كه يك قلم تازه به مجموعه ي " خاك برسريات" اداره افزوده مي شود. پيش پريروزها خودم يك قلم تازه به خاك برسريات اضافه كردم. اين انگليسي هاي خاك برسر دارند دستگاهي سركوچه بازارهاي شان كارمي گذارند كه 5 پوند درونش پول بياندازيدسيم كارت تلفن همراه تحويل تان مي دهد. راستي راستي خاك برسرشان باد كه هميشه درپي راحت الحلقوم كردن فرايندها هستند.اين پدرسوخته ها ازقديم درپي ريختن آبروي مقامات ميهن آريايي اسلامي بوده اند. تصورش رابكنيد وزير"وافا"(وزارت ارتباطات وفناوري ارتباطات) ميهن آريايي اسلامي باآن همه دبدبه وكبكه وقتي كه به حضورخبرنگاران شرف ياب مي شود نخستين ومهم ترين پرسشي كه بايد پاسخ دهد اين است كه ثبت نام بعدي براي دريافت تلفن همراه چه زماني انجام مي شود؟ جناب وزير هم كه انگارنه انگارشركت تلفن همراه براي خودش دفترودستكي وروابط عمومي دارد وبايد پاسخ گوي اين پرسش خطير باشددستي فيلسوفانه به ريش آنكادرنشده ي مبارك مي كشد وپاسخي حكيمانه مي دهد. اين به كناردرروزثبت نام نيز خيل ملت درصحنه كفش وكلاه مي كنند ومي روند جلوي مراكزثبت نام صف مي كشند وهركدام شان براي مادرزن جان و خواهرشوهر بگير تا باجناق و پدرزن ثبت نام مي كنند. بعد هم كه ملت درصحنه ثبت نام كرد طي مراسم باشكوهي دروزارت" وافا" با گوي هاي گردان قرعه كشي مي كنند تا مشخص شود كي اول خط تلفن همراه بگيرد كي آخر. به قول خودشان اولويت ها را اعلام مي كنند. حالا تصورش را بكنيد كه اين انگليسي هاي جزيره نشين مي آيند با دستگاه قزميتي تمام اين دنگ وفنگ را گوزمال مي كنند.خداراخوش مي آيد؟ حالا حق نداريم بگوييم خاك برسرشان باد؟
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا