12/11/2005


چنين كنند بزرگان

هركسي درگذرزندگي هديه هايي ازاين وآن گرفته است اما كم تر كسي به صرافت آن مي افتد كه موزه اي از آن ها درست كند.اماچنين كنند بزرگان.نمونه اش كشوردوست وبرادروخواهرماكره ي شمالي است كه موزه اي با 200 اتاق زيرزميني ودرهاي 4.5 تني درشمال پيونگ يانگ برپاكرده است و219 370 هديه رهبرپيشين "كيم ايل سونگ"( معروف به مقام معظم رهبري-عكس چپ) و 53 419 هديه ي رهبركنوني،"كيم يونگ ايل" ( معروف به رهبر فرزانه وفرزند مقام معظم رهبري ارتحال كرده- عكس راست) را درآن گرد آورده اند.جالب اين است كه 11 سال پس از مرگ مقام معظم رهبري كره ي شمالي هنوزسيل هدايا براي آن خدابيامرز همچنان به سوي كره سرازيرمند است. اين را مي گويند عاقبت به خيرشدن. اوسا كريم نصيب همگان كناد. نه گمان كنيد دراين دژموزه فقط هديه هاي گنده گنده وگران بها را گردآورده اند نه خير از خودروي سواري مرسدس بنز بگير تا قاشق هاي حلبي وبشقاب هاي ساده وانواع كتاب ها را دراين دژموزه گردآورده اند.بخش تفنگ جات موزه هم خيلي پربار است.مي گويند آن مرحوم از آن تك تيراندازهاي زبردست بودو شكارراازفاصله ي شونصد متري باشليك يك گلوله ي ناقابل فرو مي افكند.به هرحال رهبركنوني كره ي شمالي دستورداده است كه هرهديه اي هرچه قدرهم كم بهاباشد ازقلم نيفتدزيراايشان هم مانند تمام رهبران فرزانه به معنويت بيشتربها مي دهند تا به بها. هديه ها را برپايه ي اهميت هديه دهنده گان دسته بندي كرده اند. هديه ي آدم بي كاري ازسوريه را كه نشسته با خوش نويسي عربي گفته هاي رهبرارتحال كرده ،چهره ي آن خدابيامرز را به تصوير كشيده است( يكي را مي شناسم كه با ترانه ها وچهره ي داريوش خواننده اين كاررا كرده است) با ليموزين زيل سياه رنگ و ضدگلوله ي رفيق استالين كه نمي شود دريك جا گذاشت. رفيق استالين افزون برليموزين پيش گفته قطارشيكي هم به مقام معظم رهبري ارتحال كرده اهداكرده بود.رفيق مائو نيز يك عدد قطار فرد اعلا به آن خدابيامرز هديه داده بود.هديه هاي رفيق برژنف(مدل كوچك فضاپيماي اسپوتنيك)، رفيق چائوشسكو( پوست خرس) ورفيق كاسترو(چمدان پوست سوسمار) هم جالب است.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا