12/18/2005

دردسرهاي ليدي چترلي

دي . اچ .لارنس كه معرف حضورتان هست.همان كه رمان خانمان برانداز" فاسق ليدي چترلي" را نوشت وكلي هم بابت آن دردسر كشيد. انگاردردسرهاي اين كتاب تمامي ندارد ودامن گير خاندان معظم آن خدابيامرز هم شده است. داستان از اين قرار است كه دربلاد فرنگ مجموعه اي ازلباس هاي زير زنانه به بازار آمده است بانام " ليدي چترلي". كرست ليدي چترلي.شورت ليدي چترلي و الي آخر.اين كار هم وارثان مرحوم دي اچ لارنس را حسابي از كوره دربرده است.گرفتاري اين جا است كه ليدي چترلي جزو نشان هاي تجاري نيست و لارنس هم مدت ها است كه عمرش را داده است به ما. بنابراين قانوني وجودندارد كه دست وراثان را بگيرد.
پوشاكي كه نام ليدي چترلي را برخود دارد انگار به رنگ صورتي و ارغواني است وچشم بندي به همين رنگ هم جزواين پوشاك است. البته دررمان لارنس كه به سال 1928 نوشته شده است ليدي چترلي هيچ كدام از اين اقلام را به تن ندارد.دست كم لارنس سخني دراين باره نگفته است.چه بسا آن مرحوم اگر زنده بود قلبش هم از كار پوشاك سازان جريحه دار مي شد.الله اعلم.البته آن خدا بيامرز خودش خيلي به كنش جنسي اهميت مي داد ومي گفت كه نبايد كنش جنسي را با ناهارخوردن اشتباه گرفت. ولي وقتي پاي پول وپله درميان باشد يعني همان پول ناهارداستان فرق مي كند
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا