12/24/2005

تلفن همراه عيسي مسيح

شركت هاي "گودنيوز" و "بارنا گروپ" خدمات مسيحايي براي كاربران تلفن همراه عرضه مي كنند ونام اين خدمات را هم گذاشته اند" ايمان همراه". مشتركين اين خدمات مي توانند با تلفن همراه شان آيات انجيل را بخوانند، زنگ آهنگ هاي ديني را درتلفن همراه شان بارگذاري كنند وگوش دل به آن ها بسپارند وفيلم هاي مذهبي تماشا كنند. اين خدمات را درانگلستان وايالات متحده شركت هاي مخابراتي" سينگولار" و "تي- موبايل" درشبكه اشان به مومنين ارائه مي كنند.البته اين خدمات نه في سبيل الله است نه في ريش الله ومومنان گرامي بايد ماهانه 5.99 دلار بابت آن از جيب مبارك بپردازند.حضرات شعار تجاري جالبي هم براي اين خدمات دست وپا كرده اند:" امروز با خدا حرف زده اي؟". البته مسيحيان گرامي دير از اين موهبت برخوردار شده اند زيرا پيش از اين خدمات تلفن همراه اسلامي و خدمات ساعت مچي يهودي هم به بازار آمده بود ومومنان مسلمان ويهودي را به فيض رسانده بود.
سربي دينان بي چاره بي كلاه مانده است وناچارند كه خودشان دست به كارشوند وبه زنگ آهنگ هايي كه خودشان روي تلفن همراه بارگذاري مي كنند بسنده كنند.خودم دوستي دارم كه سرود انترناسيونال را گذاشته است روي تلفن همراه اش. هم ميهنان ملي گرا هم كه ازسرود" اي ايران " مانند نقل ونبات درتلفن همراه استفاده مي كنند.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا