2/01/2006

قابل توجه ي برادرتسامح

برادرعطاالله مهاجراني آن كوه تساهل وتسامح درروزنامه ي نوپاي " اعتمادملي"( دست پخت حجت الاسلام كروبي دامن اضافه تو) " به بهانه ي اقدام موهن يك روزنامه ي دانماركي"(به قول خود مهاجراني كه اهل قلم است ورمان هم نوشته) سرقلم رفته است وكلي گل واژگان تسامح آميز برقلم رانده اند كه دل هرنامسلماني را خون مي كند دل مسلمانان كه جاي خوددارد.ايشان به ياد قلم تازي هاي شان برعليه سلمان رشدي ملعون وكتاب شنيع آيات شيطاني به كاريكاتوريست هاي دانماركي تاخته است وازهمدلي جهان اسلام ازليبي وعربستان گرفته تا كويت وميهن آريايي اسلامي كلي خوش خوشان اش شده است وازاين كه " نام ويادرسول الله يك بارديگرآفاق را گرفت". ضمن آن كه شادمان منديم ازاين كه بارديگرسوزدوستي ومهررسول الله درسينه ها ي مسلمانان جاخوش كرده است نكته اي را به جناب تساهل يادآوري مي كنيم كه عزيزدل برادربحث برسركاريكاتوركشيدن از پيامبرنيست روزنامه نگاران حتي اگرتصوير معقولي هم از پيامبررسم كنند كلك شان كنده است.فيلم سينمايي محمدرسول الله كه خاطرمبارك تان هست. به اميدآن كه تمام مسلمان تساهل مند شوند.آمين يا رب العالمين.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا