3/13/2006
حکایت زبان نفهمی منیژه خانوم و اعظم خانوم مر یکدیگر را

پریروزها رفته بودم منزل اخوی مهمان داشتند. جمعی از دوستان اخوی سبیل تا سبیل نشسته بودند و گرم بحث بودند. تا من رفتم تو نادر، دوست جون جونی اخوی، گفت: "به به عمه خانوم هم اومد جمعمون جمع شد. بچه ها این عمه خانوم همونه که می گه فرهنگ از اجزای ریز زندگی روزمره شکل می گیره و رابطه های عاطفی و اجتماعی روزمره بخش مهمی از فرهنگ اند." خندیدم و گفتم آقا نادر حالا دیگه حرفای مارو دست می اندازی؟ گفت نه به جان خودم. من فکر می کنم حرف های شما با همسایه هاتون خیلی کم اهمیت تر از حرف های فوکومایا، کارلوس فوئنتس و چامسکی نیست. بهش گفتم من که نمی دونم این ها کی هستند اما به نظرم می رسه این اسم ها را از اعظم خانوم شنیده ام.
اخوی پرسید راستی همشیره از همسایه هاتون چه خبر؟ گفتم راستش اعظم خانوم با اینکه وضع خیلی خوبی نداره دائم سرش تو کتابه و فعالیت. منیژه خانوم هم مجبوره صبح تا شب جون بکنه تا خرج اتینای دوتا شازده پسرشو در بیاره. روز زن هر دو خسته و مونده آخر شب رسیدند خونه. اعظم خانوم آش و لاش از کتک هایی که در جریان تظاهرات از محافظان اسلام عزیز خورده بود و منیژه خانوم هم آش و لاش از شدت کار.
زنداداش پرسید راستی رابطه ی این دوتا با هم چطوره؟ گفتم ظاهراً خوب اند و با هم مهربان و احترام همدیگر را دارند. اما در غیاب هم اعظم خانوم میگه این منیژه خانوم غرق روزمرگی شده، فقط می ره سر کار و بر می گرده، به مسائل اجتماعی کاری نداره و عوض هرکاری می شینه با در و همسایه گپ می زنه و درباره ی رفتار عالم و خاتم قضاوت می کنه و به هر کسی یک برچسب می چسبونه. از اون طرف هم منیژه خانوم می گه این اعظم خانوم همه اش حرفای قلمبه سلمبه می زنه که من سر در نمی آرم، هرچی من میگم به نظرش خاله زنکی میاد. ورد زبونش اینه که بزرگترین فاجعه برای بعضی خانوما اینه که بر چسب سبزی کوکو و قرمه سبزی عوض بشه.
نادر گفت خب عمه خانوم تو محله ی شما بیشتر همسایه ها بیشتر شبیه اعظم خانوم اند یا منیژه خانوم؟ گفتم والله من آمار نگرفتم اما مهم اینه که اینا هیچکدومشون زبونِ هم را نمی فهمند. این وسط بامدادک آمد دست من را کشید و گفت عمه جون بیا یک چیزی به این بارانک فسقلی بگو تمام اسبابای منو به هم ریخته ،هیج کس تو این خونه حرف منو نمی فهمه. اخوی گفت مرتیکه این یکی را راست میگه.
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا