4/29/2006
این وررابچسب

دیده اید درخانواده های پرجمعیت بچه ای گندی بالا می آورد هرکه از راه می رسد می زندتوی سربچه ی بیچاره؟حالا شده است حکایت احمدی نژاد بی نواسرداستان رفتن بانوان به ورزشگاه ها.تمام آخوندهای گردن کلفت وگردن نازک کلفت باررییس جمهوررجایی وارمندناک کرده اند.استاد مسواک یزدی هم به نوچه اش رحم نکرده است لابد از بابت رعایت نهی ازنکروامربه معروف.خداوکیلی این کار رییس جمهوررجایی وارمندناک به راستی شگفت انگیزناک بود.یکی نیست به رییس جمهوررجایی وارمندناک بگوید مردحسابی مگراوسا کریم نگفته است مومنان با هم مشورت کنند حداقل با مسواک یزدی مشورت می کردی. نکند آن گونه که برخی رندان می گویند رییس جمهوررجایی وارمندناک سرپیری ازتریاک که تاج سر مومنان میان وکهن سال است روی گردانده باشد وبه سراغ نشئه جات جوانان رفته باشد.ازاین چیزای جدیدمانند شیشه وپیشه وهزارکوفت وزهرماردیگر.حیف تریاک نیست.اگرتریاک بدبودکه بسیاری از آیات اعظام موبدموبدان نمی شدندازفرط روشن نگه داشتن دائمی منقل.تازه فکرآن ورآب (منظورم پس ازشست وشوی غسال خانه است فرنگ نشینان دلخورنشوند) را هم که می کردوگیردادن های اوساکریم ،نباید چنین خبطی می کرد. جواب خون شهدا هم که جای خودداردگرچه به سازمان انتقال خون ربط پیدا می کند.
ازهمه این حرف ها گذشته یکی نیست بگوید مردحسابی مامردان بیچاره را مگرراه می دهند که برویم مسابقه زنان را تماشا کنیم که توسنگ زنان را به سینه می زنی.همین دیروزکه بازی تیم فوتبال زنان ایران وآلمان توی ورزشگاه آرارات برگزارشد و15 هزارنفرزن رفتند به تماشا مگرمی گذاشتند ما مردان بیچاره برویم به تماشای پروپاچه هم نژادان آریایی مان.مگرمادل نداریم؟اول این ورقضیه را درست کن بعد بروآن ور.خداراچه دیدی شاید آیات اعظام هم به خاطردیدزدن اندام بلورین زنان اجنبی کوتاه آمدند.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا