5/20/2006
فعلگی کتابی

رییس اداره امان اسم کارهای بدنی راگذاشته است فعلگی.خودمان هم دردانشگاه به این جورکارها می گفتیم پروژه های قدرتی.مثل هل دادن ماشین رفقا. خلاصه این که یک هفته ای درگیرکارهای فعلگی بودیم وفرصتی نبودبرای کارهای فکری ازقبیل وبلاگ نویسی. مهم ترین کارفعلگی مان هم خریدکتاب برای اداره درنمایشگاه کتاب بود.راستی راستی فعلگی بود.آن هم با آن آفتاب لامروت وسط روز.دریاکنارنرفته برنزه شدیم.سیاه سوخته بودیم سیاه سوخته ترشدیم.نه آن که فکرکنیدفعلگی کتابی تمام شده است نه خیر.فرداپس فرداباید تتمه ی پول اداره را برداریم برویم جلوی دانشگاه.خدابه خیرکناد.درلابلای خرید کتاب برای اداره برای خودم هم چندتایی کتاب خریدم.طبق روال سال های پیش فهرست شان را این جا می آورم.بلکه هم پسندانی بخواهند بخرند.

- غروب بت ها، فریدریش نیچه، داریوش آشوری، نشرآگه( نه به خاطر جناب نیچه ، به خاطر نثرزیبای آشوری)
- تن پهلوان وروان خردمند، شاهرخ مسکوب، طرح نو
- ارمغان مور، شاهرخ مسکوب، نشرنی
- کارنامه ی ناتمام، شاهرخ مسکوب
- بیگانه، آلبرکامو، امیرجلال الدین اعلم، نیلوفر(ترجمه ی آل احمدخیلی تخمی بود)
- اندیشیدن وملاحظات اخلاقی، هانا آرنت، عباس باقری، نشرنی
- زیبایی شناسی انتقادی، بنیامین، آدورنوو مارکوزه ، امیدمهرگان، طرح نو
- جهان وطنی وبخشایش، ژاک دریدا، امیرهوشنگ افتخاری راد، گام نو
- همنام، جومپا لاهیری، امیرمهدی حقیقت، نشرماهی(ازبس که عروس خاله امان تعریف کردازاین رمان)
- باکره وکولی، دی اچ لارنس، کاوه میرعباسی، لوح فکر( خیلی از لارنس خوشم می آید.حیف که کارهای اش حالا حالاها قابل ترجمه نیست به لطف ممیزی واسلام عزیز)
- چرندیات پست مدرن، آلن سوکال وژان بریکمون، عرفان ثابتی، ققنوس
- نامه های سیمین دانش وروجلال آل احمد، تدوین: مسعودجعفری، نیلوفر
- روشنفکری، بابک احمدی، نشرمرکز
- رخداد، اسلاوی ژیژک، مرادفرهادپور، امیدمهرگان ومازیاراسلامی، گام نو
- مارکس وخودکشی، مارکس، حسن مرتضوی، گام نو
- جریان های اصلی درمارکسیسم، لشک کولاکوفسکی، عباس میلانی، آگاه
- عاشقانه ترین ها، علی باباچاهی، ثالث
- ناگفته هایی پیرامون فروریزی حکومت مصدق ونقش حزب توده، ماشاالله ورقا، بازتاب نگار
- آوازعاشقانه ، جان چیور، میلادذکریا, نشرمرکز
- ازچشم فوئنتس، کارلوس فوئنتس، عبدالله کوثری، طرح نو
- سفربه آمریکا،جلال آل احمد، فردوس
- امپراتوری، آنتونیونگری ومایکل هارت، رضانجف زاده


سه تا نوارگیلکی ویک لوح فشرده(تمام گیله اوخان های شیون فومنی ) را هم خریدم.
این بودبرداشت ما ازنمایشگاه کتاب امسال.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا