5/24/2006
دار مکافات
عجب سال کاریکاتوری شداین سالی که معلوم نیست سال سگ است یا سال پیامبراعظم.برادران نیستانی رامی
شناسم توکا شنگول تراست بیشتربه او می آمدکه چنین کاریکاتوری بکشداماچون هزاران پیراهن بیشترازمانا پاره کرده است لابد پخته تراست.ازمانا که خیلی اتوکشیده است بعید می نمود.من که تاشنیدم کاریکاتورایران برانداز(منظورم روزنامه ی ایران است) را مانانیستانی کشیده است بی اختیاریادچندماه پیش افتادم که کاریکاتورهای پیامبراسلام جنجالی درجهان به پا کرده بودوجناب ایشان درروزنامه شیخ کروبی کلی درباره کاریکاتوربهداشتی وتوهین نکردن به مقدسات سرقلم رفته بود.حالا خیاط افتاده است توی کوزه.به قول مادربزرگم خدایا فدای کرامت ات بشوم.اگرجای کاریکاتوریست های دانمارکی بودم احمدی نژادوارمندناک نامه ای می نوشتم به کاریکاتوریست اخلاق منددیروزکه سلام علیکم ورحمت الله.البته ازاین که یکی از اقوام سرکوب شده ی میهن آریایی اسلامی ازکوچک ترین فرصت برای گرفتن حق وحقوق خودنیزنمی گذردبسی خوش حالم.یاشاسن آذربایجان.امیدوارم دوستان آذری بتوانند ازمیان خودشان ستارخان وباقرخانی پیداکنندبه پایتخت میهن آریایی اسلامی قشون بکشندوتومار ملاشاهان را درهم بپیچند.خداوکیلی اگربتوانند خیلی خوب می شود.این کارامروزه روز آسان ترهم هست ولازم نیست مانند قدیم اسب زین کنند وبه سوی تهران بتازند.سوارقطارسریع السیرزنجان تهران بشونددرعرض ایکی ثانیه این جا هستند.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا