6/03/2006
سلسله مراتب غذامندی
منیژه خانم و اعظم خانم اومده بودند یک تک پا برای احوالپرسی. سردرد کهنه ام عود کرده بود و کلافه شده بودم. خودم که نای از جا بلند شدن نداشتم از آزاده دختر همسایه بالایی خواستم بیاید و یک چایی جلوشان بگذارد.
صحبت از آنجا شروع شد که گفتم می خواهم برم خانه ی اخوی دلم می خواهد چیزی برای بامدادک و بارانک بپزم و ببرم. شما چی پیشنهاد می کنید؟ منیژه خانم گفت معلومه همون غدایی را که برادرزاده هات دوست دارن بپز و ببر. اعظم خانم گفت راستش باید نظر مامانشون را هم درنظر گرفت شاید خوشش نیاد و اون غذا به نظرش هله هوله برسه. آزاده گفت عمه خانوم مثل مامان من دوازده جور غذا درست کن بعدش هم بگو ببخشید خیلی ساده برگزار کردم اگر دوست ندارید می تونم نیمرو درست کنم. این بلازده آزاده دائم سر به سر مامانش می گذاره. من لبخندم را جمع کردم و گفتم آزاده خانوم خوب نیست آدم به قول اعظم خانوم به مامانش تسخر بزنه. گفت نه بابا شوخی می کنم حالشو ببریم.
بعد هم گفت اگر بخواهید به شیوه ی بزرگان عمل کنید من تازه تو روزنامه جمهوری اسلامی خوندم که آقای امام جمارانی در وصف خصوصیات رهبر سابق انقلاب گفته است: "من چون مي‌دانستم و سابقه داشتم كه آقا خورشت بادمجان و آبگوشت دوست دارند، از كباب و اين جور غذاها خوشش نمي‌آمد. اما از اين دو نوع غذا سابقه داشتم كه آقا مي‌پسندند." بعد هم با خنده اضافه کرد چون می دونم خیلی ارادت دارید می گم.
منیژه خانم گفت راست می گند این آخوندها سنگین تر از آفتابه بلند نکردند ها. این مرتیکه نمی دونه زحمت خورشت بادمجان و آبگوشت خیلی بیشتر از کبابه و ارزانتر هم در نمیاد؟ مثلا می خواد تو غذا خوردن هم سابقه ی ساده زیستی بتراشه که گند می زنه؟ اعظم خانم گفت: منیژه خانم راست میگی این حرف خبر از بی اطلاعی اون آقا می ده اما اگر دقیقتر بشی حکایت از سلسله مراتبی می کند که در ذهن این آقا نسبت به منزلت اجتماعی غذا ها وجود داره. خب تو این جامعه ی طبقاتی اگر تو اداره یا مدرسه از کسی بپرسند ناهار چی خوردی، کمی کسر شأن داره آدم بگه آبگوشت، اما کباب کلاس داره. آزاده پرسید اعظم خانم این که میگن کلاس داره به کلمه ی انگلیسی کلاس به معنی طبقه ی اجتماعی ربط داره؟ اعظم خانم گفت دقیقاً. آزاده ی بلازده فوری گفت اگزکتلی. اعظم خانم ادامه داد که کلاس داره و
با کلاسه یعنی همون طوریه که طبقات بالای اجتماعی می پسندند. آزاده پرسید این تحلیل شما از غذا همون چیزی نیست که فوکو میگه؟ منیژه خانم گفت یعنی میشل فوکو در مورد خورشت بادمجون هم نظر داده؟ من دیدم که چهره ی اعظم خانم رنگ به رنگ شد ولی خیلی خودشو نگه داشت و حرفی نزد.
آزاده گفت ببینید عمه خانوم همه ی بچه ها عاشق پیتزا هستند. خودتونو به دردسر نیاندازید. برید اونجاپیتزا سفارش بدید. بچه ها هم حالشو می برند. فکر می کنم با همه ی جوانی و شیطونیش کارش خیلی درسته.
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا