8/13/2006
کارت هم کارت آقا

اندک شماردوستانی که می دانندکه دراین وبلاگ می نویسم گاه برایم سوژه یابی هم می کنند.تازه ترین این سوژه یابی ها هم دیروزبود.داشتم از ناهارخوری بیرون می آمدم که یکی از دوستان سوژه یاب را دیدم.گفت همکارتازه ای برای فلانی آمده است ازآن ذوب درولایت ها.همین جوری برواتاق شان ببین چه تابلویی نصب کرده بالای سرش.جان می دهدبرای وبلاگستان.
رفتم ودیدم راست می گوید.طرف راستی راستی از آن ذوب درولایت ها بود.یک دست لباس کامل بسیجی هم ازچوب لباسی پشت سرش آویزان بود.ازاین پلنگی لجنی ها.خوش بختانه خودش توی اتاق نبود.تابلویی که دوستم خبرش راداده بودکارت بسیجی آقا بود.منظورم آن آقا است نه خودطرف.
خود کارت ازهرچیزی گویاتروخنده دارتراست.بالای کارت به یکی ازفراوان سخنان گهربار امام خمینی(ره) آراسته است:"دراین دنیا افتخارم این است که خودبسیجی ام" قبول کنید که به سخنان پرازلکن آن سیداولادپیغمبرنمی خورد.لابد خواسته اندسنگ تمام بگذارندوسخن بی همتایی صادرفرمایندبرای بسیجیان.الله اعلم.زیرسخنان امام ره هم نوشته اند کارت شناسایی اعضای فعال بسیج.پشت بندش هم مشخصات فردی آقا:
کدمحل خدمت:15421468
کدبسیجی:110
نام:سیدعلی
نام خانوادگی:حسینی خامنه ای
نام پدر:سیدجواد
تاریخ تولد:24تیر1318
شماره شناسنامه: 1357
کدوظیفه:27121
درجه:فرماندهی کل قوا ولی امرمسلمین
توجه:این کارت بدون مهرفاقداعتباراست
جهت هرگونه ماموریت حکم جداگانته صادرخواهدشد


ته کارت هم مهری خورده است که توی اش نوشته به نستعلیق فرماندهی حجت ابن الحسن عسکری صاحب الزمان.ازهمه جالب تردرجه ی آقااست.تیمساروسرلشگربایدبروندجلوبوق بزنند.
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا