9/24/2006
ماه یبوست آمد؟

راست می گویندکه هرسه اسباب کشی برابر است با یک آتش سوزی .چنان گرفتاربودم که نفهیدم ماه مبارک کی سرمان خراب شد.راستش را بخواهیدصبح که می رفتم سرکاردیدم برخی از آحاد ملت درصحنه چپ چپ نگاهم می کنندنگوبه خاطرآدامسی بود که بی خیال داشتم برا ی خودم فی سبیل الله می جویدم.به دربسته بوفه ی اداره که رسیدم تازه شستم خبردارشد.یکی از خانم های اداره را که دیدم داستان را پرسیدم گفت امروزیوم الشک است.گفتم چراهمیشه این وری شک می کنید یک بارآن وری شک کنید.گفت اگراین وری شک کنیم عید فطر باید روزه بگیریم که حرام است.نخستین برکت ماه مبارک برای حقیر این بود باید غذایم را دست نخورده برگردانم خانه.به احتمال زیادنصیب گربه های محله می شود.خوش به حال شان که می توانند غذای فاسدرا هم نوش جان کنند.خوش بختانه یکی از خانم های اداره نذرکرده بودبه همه امان سه تا لواش بسته بندی شده داد.برای افطار.رفتم پشت یکی از کمدهای ادراه یکی شان را خوردم.
دیروزمی گفتندچون انوشه انصاری رفته به فضا وحضرات آیات اکراه دارندکه به آسمان بنگرندماه رمضان تابرگشتن انوشه خانم به تعویق می افتد.خیالم اندکی راحت شده بودگرچه می دانستم این حضرات اهل اکراه پکراه نیستندوبرای ارضای چشمی هم شده است ازلحظه عروج انوشه خانم چشم ازآسمان برنمی دارند.تازه یک نظربرادرانه انداختن هم که حلال است به خصوص اگربرای استهلال باشد.
به هرحال یک ماه کوکو خوری آغازشد.امیدوارم طاعات ملت قبول درگاه حضرت حق باشد.گوربابای روزه خواران.چشم شان کوربه خیل یبوست زدگان می پیوستند.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا