11/20/2006
فلفل نبين چه ريزه

چندروزپيش ها مجمع عمومي سازمان ملل با 156 راي موافق دربرابر هفت راي مخالف به خروج فوري اسراييل ازنوارغزه راي مثبت داد.شش كشورهم راي ممتنع دادند.تركيب كشورهايي كه راي منفي دادند جالب است. "ايالات متحده ي آمريكا"، "اسراييل" ، "استراليا"،"جزايرمارشال"، "ميكرونزيا"، "نائور"و "وپالائو".دراين فهرست ازهمه جالب تر نام كشوري به نام "ميكرونزيا" است كه پيش ازاين هم درپشتيباني از اشغال عراق توسط ارتش آزادي بخش ايالات متحده به عراق سربازاعزام كرده بود.حدس بزنيد چندسربازفرستاده بود.بعيد است بتوانيد درست حدس بزنيد.خودم براي تان مي گويم:يك نفر.براي كشوري با135869 نفرجمعيت، ايثاركمي نيست انشاالله كه قبول درگاه حق مي افتد.
تركيب كشورهايي كه راي ممتنع داده اند هم جالب است: "كانادا"،"ساحل عاج"، "گينه نو پاپوا"، "تونگا"، "تووالو" و "وانتائو".
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا