2/05/2007
جاودانگی داریم تا جاودانگی

شنیده بودیم که بر سر نیکان پیوسته به رحمت ایزدی کشمکش میان آدم ها و کشورها درگیرد.نمونه ها فراوان است باشندگان میهن آریایی اسلامی سال ها است که بر سر ابن سینا و ابوریحان بیرونی و مولوی و بزرگان دیگران با همسایگان دست به یقه شده اند. ترکیه مولوی را مال خودش می خواند و سند منگوله دار هم دارد.جمهوری آذربایجان می گوید نظامی گنجوی "منیم کی ده".کشورهای عربی نیز دست گذاشته اند روی ابن سینا وابوریحان بیرونی وغیره . لابد پدر آدم فاضل باشد خودش هم فضلی به ارث می برد. اما وصل کردن خود به آدم کشان تاریخ چه فضیلتی دارد؟ در همین میهن آریایی اسلامی بسیاری نام فرزندان شان را می گذارند چنگیز وتیمور.بعید نیست چندی بعد هم در نام گذاری ها سهمی هم به مرحوم صدام حسین برسد . باورتان نمی شود مغولستان وچین برسر چنگیز خان دست به یقه شده اند.دولت کنونی مغولستان که همان کمونیست های پیشین هستند چنگیز خان را تا مقام قدسی بالا برده اند.درحالی که دردوران شوروی هرگونه نازیدن به چنگیزخان ممنوع بوده است لابد به خاطر آن که رفقای روسی را به یاد آن می انداخت که سال ها زیر یوغ چنگیزخان بوده اند . دولت کنونی مغولستان چنگیز را نماد ملی گرایی وامپراتوری مغولی از پکن تا بالکان می خواند.دست برقضا آرمگاه چنگیزخان درون چین قراردارد وهمین بسی مایه ی ناراحتی مغول ها شده است عین آرامگاه مولوی که درون ترکیه قرار دارد و بسی مایه ی ناراحتی باشندگان میهن آریایی اسلامی است . چینی ها هم چنگیز را مال خودشان می دانند زیرا قوبیلای خان یکی از نوه های آن حضرت سلسله ی پادشاهی یوان رادرچین بنیان گذاشت بنابراین خود چنگیز خان هم می شود بنیان گذارامپراتوری چین.البته چینی ها خون ریزی های چنگیز را ماست مالی و از صفحات تاریخ حذف کرده اند.ازهمه جالب تر این است که می گویند چنگیز درجهان صلح برپا کرد وبه گردش تجارت وفناوری و دیدگاه ها درجهان کمک کرد . کار را به جایی رسانده اند که می گویند جهانی سازی از ابداعات آن حضرت بوده است.

مغولستانی ها اما باکی از سخن سرایی درباره ی قصابی های چنگیز خان ندارند وخون سلحشوری چنگیز هنوزدر رگ های شان موج می زند.مغولستان از فتح عراق توسط ارتش آزادی بخش ایالات متحده هم پشتیبانی کرده است و200 نفرازارتشیان خود را نیز درعراق مستقرکرده است.می گویند وقتی که شیرمردان مغول پای به خاک عراق گذاشتند سرهنگ آمریکایی که به پیشبازشان آمده بود به سرهنگ مغول می گوید مواظب باشید عراق جای خطرناکی است . طرف هم پاسخ می دهد می دانیم قبلا این جا بوده ایم.منظورش روزگارفتح بغداد به دست هلاکوخان نوه ی چنگیز بود.

البته ازکشوری مانند مغولستان که حدود 3 میلیون نفرجمعیت و چهاربرابرآلمان وسعت داردبعید نیست که از قحط سالی قهرمان واسطوره به سراغ چنگیز برود.ولی ازکسانی چون باشندگان میهن آریایی که چنگیزیان دمارازروزگارنیاکان شان درآوردندبعید است که نام فرزندان شان را بگذارند چنگیز.عین این که هندیان نام پسران شان را بگذارند نادر.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا