2/12/2007
ماشاالله به صدا و سیما

یکی صدا و سیما را بگیرد. چنان دارد تخت گاز می رود که بیا وببین . به ویژه در سالگرد انقلاب کولاک کرده است. البته چند ماهی می شود که صدا وسیما استحاله عمقی یافته است وهم صداهای جالبی پخش می کند وهم سیماهای جالبی.باورتان نمی شود پس نمونه هایی از رصدهای هرچندگاهی خودم را برای تان نقل می کنم که خودتان داوری کنید استحاله عمقی رخ داده است یا نه.


* دوربین صدا و سیما درگرماگرم سوگواری های تاشورایی ملت درصحنه رفته بود به یکی از محله های تهران که ارمنی و مسلمان قاطی پاطی زندگی می کنند تا ایمان اسلامی ملت در صحنه ی ارمنی را به تصویربکشد.ملت درصحنه ی ارمنی یکی یکی می آمدندخودشان را به علم شونصد تیغه ای می مالیدند وغذای نذری می گرفتند ومی رفتند.بیشترشان کلان سال بودند.خبرنگارصداوسیما هم با چندتای شان گفت وگو کرد.یکی شان پیرزنی بودکه بالهجه ی شیرین ارمنی گفت فرقی ندارد هم مسیح وهم امام حسین را خدا آفریده است وبرای همین به امام حسین اعتقاد دارند.یکی شان هم جوان بلندبالایی بود با ریش و سبیل پرکلاغی.سرتا پا سیاه پوش.به قول خودشان تریپ مشکی.استدلال این یکی هم این بودکه مرگ مظلومانه ی امام حسین دلش را داغان کرده است. عیال هم که این صحنه را می دید به من گفت ارمنی عاقبت به خیر هم نشدی.

* پریشب ها هم صدا وسیما یکی از سخن رانی های امام ره درصدر انقلاب (مثل صدر اسلام ) را پخش می کرد.ازآن سخن رانی های پر از لاکن.آن سفرکرده درقسمتی از سخن رانی از ملت درصحنه تشکر می کرد که فرزندان شان را به مهلکه های فرستاده اند که خدای ناخواسته ممکن بود شهید شوند. ما بالاخره نفهمیدیم شهادت فیض عظما است یا مخاطره ای شایسته ی خدای ناخواسته گفتن.این اشکال فقهی را با عیال وبرخی متشرعان اداره درمیان نهادیم جملگی گفتند که چون ذره ی بصیرت قلبی نداریم این نکات باریک تر از موی را درنمی یابیم.

* صدا وسیما دوشب هم دفاعیات خسروگلسرخی را نشان داد .گیرم پر و بال شکسته .ولی به هرحال این کارشان مصداق اشاعه ی فحشا بود .لابد سرقاضی مرتضوی را دوردیده بودند.با پدرزن جان نشسته بودیم پای تلویزیون وحرف های گلسرخی را گوش می دادیم.پدرزن جان چکشی فحش می داد به تمام استوانه ها و مخروط های نظام.می گفت پفیوزها حرف این بیچاره را که پخش می کنید این را هم بگویید که قبرش کجاست وبه قبرش هم رحم نکرده اید.به نظر من که این کارشان مصداق بارز اشاعه ی فحشا بود ولاغیر.همین بس که فردای آن روز هم دراداره همه از گلسرخی حرف می زدند. باورتان نمی شود یکی از خانم های متشرع اداره می گفت که وقتی دانش آموز دبستان بود گلسرخی همسایه اشان بود وخیلی پیش می آمد که صبح ها دستش را می گرفت وازخیابان رد می کرد.گفتم دستش نجس نبود.چنان نگاهی به من انداخت که یعنی لودگی موقوف . حتی رنگ زرشکی پیراهن گلسرخی را هم به یاد داشت وفرازی از شعرهای گلسرخی را هم برایم خواند.نزدیک بود شاخ دربیاورم.

* صدا و سیما تنها سخن رانی امام ره را پخش نکرد به سراغ مهندس بازرگان هم رفت.یکی از سخن رانی هایش را پخش کرد که نمی دانم درمورد خالق ومخلوق بود یا فضایل استخاره . فرقی نمی کند چون بیشتر از کسانی که پای منبر بازرگان جمع شده بودند شگفت زده شدم.خانم های بی حجاب با موهای سیاه براق.خداوکیلی این دیگر اشاعه ی فحشا است بی برو برگرد.

* شاه گل برنامه های شگفت آور صداوسیما هم گفت وگوی به قول خودشان صمیمانه ی یکی از مجریان لوده و به قول ما گیلک ها خاش ولیس(استخوان لیس = ...مال ) صدا وسیما با عالی جناب سرخ پوش بود. ای کاش این گفت وگو را ضبط کرده بودم به راستی که جالب وخنده انگیز ناک بود.یکی از قسمت های اش این بود که عالی جناب سرخ پوش ازداستان ریاست جمهوری بنی صدر می گفت . حضرات دوست داشتند که جلال الدین فارسی بشود رییس جمهور وامام ره هم گیر داده بود ونمی گذاشت . عالی جناب سرخ پوش همراه چند نفر از همپالگی ها راه می افتد که امام ره را متقاعد کند.امام ره تمارض می کند ولی براثرسماجت عالی جناب سرخ پوش راضی به دیدار می شود.عالی جناب سرخ پوش گله می کند که چرا امام ره گیرداده است . امام ره هم خطاب به عالی جناب سرخ پوش می گوید تو می دانی با کی داری حرف می زنی؟(مرسی جذبه) عالی جناب سرخ پوش ناگهان بغضش می ترکد وامام ره هم بغلش می کند ومی گوید اِاِاِاِاِاِاِمن نمی دانستم تو گریه ای هستی.

خلاصه سرتان را درد نمی آورم برنامه های صدا وسیما خیلی دیدنی شده است اگرشده از طریق ماهواره هم به تماشا بنشینید.از ما گفتن.

پیامک (اس ام اس)هفته:جالب ترین پیامک هفته شب بیستم بهمن روی نمایش گر تلفن همراه ملت در صحنه رفت که می گفت عربستان فردا را 22 بهمن اعلام کرده است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا