3/09/2007
زنان در بهشت

همشیره های عراقی نیز انگار عملیات انتحاری را یاد گرفته اند. این چند روز که حقیر گرفتار رتق وفتق امورات ابوی گرامی بودیم که خدا کند ازاین بابت دست کم سوله ای دربهشت برین نصیب مان شود یکی از همشیره های عراقی انگار کیفی پر از مواد منفجره را همراه خودش منفجر کرد وبیش از40 نفر را هم با خود به لقاالله پرتاب کرد.راستی راستی بنازم به این دل وجرات .ما که جزو نرینگان هم هستیم چنین دل و جگری که نداریم هیچ حتی فکر زیارت رفتن به عتبات عالیات هم موی بر تن مان راست می کند.همین چند روز پیش بود که بامدادک از من پرسید چرا یک بار به سفر کربلا نمی روی؟( از بس که دایی عیال کربلا را با شاه عبدالعظیم اشتباه گرفته است وپاشنه درکربلا را از جا درآورده است و پس از هر سفر هم برای این مرتیکه کلی خرت وپرت می آورد) پاسخ دادم به هزار ویک دلیل ومهم ترین دلیل هم این است که می ترسم به لقاالله پرتاب شوم.بگذریم. برادران چشم دوخته به لقاالله که برای پرتاب شدن وکردن به لقاالله دست به خودبمب گذاری می زنند چندان جای شگفتی نداردبالاخره یک راست می روند بهشت و آن جا هم 72 فقره حوری باکره درانتظارشان است اما همشیره هایی که دست به عملیات انتحاری می زنند چه نصیب شان می شود؟ درقرآن واحادیث درباره ی کیفیت وکمیت پاداش زنان مومنه دربهشت چیزی نیامده است. برخی مفسران عهد بوق می گویند زنان دربهشت با شوهران شان دوباره مزدوج می شوند.آنهایی هم که دراین دنیا چند تا شوهر داشته اندمی توانند بهترین شوهرشان را سوا کنندتا بشود شوهرابدی شان.زنانی هم که بدون شوهرکردن دارفانی را وداع گفته اند می توانند ازمیان مردان بهشت هرکدام را که می خواهند سوا کنند.
باورتان نمی شود به مدت چهارقرن تمام بحث علمای اسلام این بوده است که آیا مردانی که بهشت می روندا دوباره بازنان این دنیایی شان مزدوج می شوند یا با حوریان باکره هم خوابه می شوند؟یکی از بحث های مهم هم این بوده است که حوریان مقعد دارند یا خیر؟برخی علما معتقدند چون دربهشت نیازی به ریدن نیست نیازی هم به مقعد نیست.صدها سال هم درباره ی تعداد حوریانی که نصیب مردان بهشتی می شود بحث کرده اند.برخی گفتند 72 حوری.برخی گفتند 70 حوری ودوزن زمینی.یکی از علما هم که خیلی دست ودل باز بود 500 زن زمینی و4000 حوری برای مردان بهشتی سهمیه تعیین کرد.
علما برای زنان بهشتی چندان دست ودل بازی به خرج نداده اند درعوض وعده داده اند که دربهشت زنان زیبا و خوش بخت می شوند واز هرگونه حسادت رها می شوند.درضمن دارای جایگاهی برتر از حوریان هستند. برخی از علمای مدرن هم گفته اندکه حتی اگر 72 حوری هم درکنارشوهری باشدهیچ کدام شان به اندازه زن اصلی نمی تواند دل شوهر را ببرد.یعنی این زنان می شوند سوگلی و سرورحوریان.

پیامک(اس ام اس) روز:
1) سلام، شهرام جزایری خونه ی شما نیست؟اگه نیست اینو واسه یکی دیگه بفرست(طرح جست وجوی خانه به خانه ی نیروی انتظامی)
2) "خانه ی دوست کجاست؟" فیلمی از هاشمی رفسنجانی درباره ی شهرام جزایری
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا