4/07/2007
بهار آمد

مردیم از بی روزنامگی و وبلاگ ننویسی.سرانجام این تعطیلات بخور وبخواب به پایان رسید.آن قدرهم صله رحم کردیم که هیچ بعید نیست بدون روادید هم به بهشت راه مان بدهند.راستی راستی که تعطیلات نوروز تعطیلات کسالت باری است به خصوص اگر از یوم الله سیزده بدر هم فراتر برود وتا شانزده بدر و هفده بدر هم کش بیاید یعنی برای ات کش بدهندش.پر از دید بازدید و تا خرخره آجیل وشیرینی خوردن وبیهوده شنفتن.تازه اگر بخت یارت باشد وبه بیهوده گویی نیفتی.با این همه انگار بهار از لابلای همه ی این روزمرگی های توان فرسا هرجور شده است رخنه می کند وخودش را به رخ می کشد کرگدن هم که باشی حضورش را حس می کنی.انگار به هزار زبان درسخن است.گاهی از زبان بارانک که حسابی به حرف آمده است وملت راه به راه سئوال پیچش می کردند که درخت ها چی زدند و اون هم خندان خندان می گفت : دوونه یعنی جوونه.حتی حضورش را می توان دراسکلت فلزی خودرو هم به چشم دید.چندروز پیش بود که داشتم درماشین را باز می کردم دیدم در کنج پایینی لولای در چیزی مثل یک رشته ی نازک ماکارونی برق می زند.باخودم گفتم لابد این مرتیکه بامدادک دسته گل تازه ای به آب داده است.خم که شدم وازنزدیک نگاه کردم دیدن نه بابا از درون لایه نازک گردوخاک خیس خورده ای که روی تن فلزی ماشین نشسته بود جوانه ی سمجی سر برآورده است.تا دو سه روزی دست نزدمش امروز یواش یواش از ماشین واکندمش ودرون باغچه ی اداره کاشتمش.حتی نمی دانم چیست.گندم؟ نمی دانم.

انگار طبیعت دارد به سالی یک بار نو شدنش فخر می کند یکی نیست بگوید طبیعت جان ما آدم ها که وضع مان خیلی بهتر است نیازی نیست یک سال صبر کنیم هر دم که بخواهیم می توانیم نو بشویم.البته اگر غم نان وکار گل وهزارتا گرفتاری دیگر بگذارد.شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزوی اش را داشتیم اما اکنون که به آن دعوت شده ایم تا می توانیم زیبا برقصیم.بهاران خجسته باد.


پیامک(اس ام اس نوروزی): رییس جمهور رجایی وار مندناک امسال را سال خرما نامیده است چون هم انرژی دارد هم هسته.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا