4/21/2007
رییس جمهورموسولینی وارمندناک

انگاررییس جمهوررجایی وارمندناک را حسابی دست گرفته بودیم جناب ایشان اهل شعروشاعری هم بودند ونمی دانستیم.آفرین صدآفرین هزار وسی صد آفرین.به گمانم مانند مرادسفرکرده اش امام ره دیوان شعرش را گذاشته است تا بعدازمرگ از آستین اش درآورند .خودم شنیدم که داشت برای کاکوهای شیرازسخن رانی می کردودرآغاز گفت وقتی که داشت از منزل در تهران راه می افتاد فالی با دیوان حافظ گرفت واین شعر آمد"خوشا شیراز و وضع بی مثالش.." الی آخر. عیال معتقد است که رییس جمهوررجایی وارمندناک مثل سگ داشت دروغ می فرمود.الله اعلم.ولی کاکوهای شیرازی که پای منبرش نشسته بودند کلی خوش خوشان شان شده بود.راستش را بخواهید صوفیان شهر و واعظان هم که در خلوت آن کار دیگر می کنند بر این باورند که وقتی نیت پاک باشد درست می خورد وسط خال. تاکید رییس جمهوررجایی وارمندناک و بیشتر برادران وخواهران مذهبی بر اتفاق های خوش ساخت به منظور اثبات حقانیت شان همواره مایه ی شگفتی این حقیر بوده است.صدالبته که به کار عوام فریبی هم خیلی می آید.حضرات درفوت وفن عوام فریبی چنان استادند که بزرگانی چون موسولینی و دیگر سردمداران فاشیسم باید بیایند جلوی شان لنگ بیاندازند.البته فناوری و ازجمله فناوری عوام فریبی هم نسبت به دوران مرحوم موسولینی بسی رشد کرده است وگرنه آن بندگان خدا نیز پر بی استعداد نبودند ودرزمان و وسع خودشان ترفندهای نابی به مجموعه شیوه های عوام فریبی افزوده بوده اند.همین که رییس جمهور رجایی وارمندناک دم به ساعت از منبع لایزال عقلانیت و توان مندی های جوانان و نوجوانان مام میهن سخن می فرساید(ستایش از نوجوان "در زیرزمین خانه انرژی هسته ای ساز" که یادتان هست؟) از صدقه سر امثال موسولینی هست که کشف کرده بودند باید از توان مندی های جوانان مام وطن سخن ساز کنند والبته پدرآنانی را هم درآورند که از خردورزی این موهبت الهی برای ستیزه گری با مصالح نظام سوء استفاده می کنند.


پیامک(اس ام اس) روز:وزیر آموزش پرورش :معلمانی که چون شمع می سوزند امسال گاز سوز می شوند
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا