2/07/2008
سلام

به قول مرحوم هارولد لوید سلام مرا بپذیرید.چه سلامی چه علیکی؟ای بابا غیبت ما که هنوز به حد غیبت صغری هم نرسیده است.ملت درمیهن آریایی اسلامی سالیان سال غیبت کبری دوست را تاب آورده اند و کک شان نگزیده است.چس مثقال غیبت چندماهه که چیزی نیست گیرم ازآن سال میلادی بکشد به این سال میلادی.گرچه درسال میلادی جدید بابانوئل نتوانست وارد مملکت آریایی اسلامی شود.کوردلان شب نورد شایعه کرده اند که چون شلوارش را درون چکمه اش کرده بودبرادران نهی از منکر وامربه معروف دستگیرش کرده اند.الله اعلم. ازریزبینی حضرات بعید نیست.خیلی دلم برای این جا تنگ شده بود.سرآخرهم بامدادک باعث شدکه حسابی فیل حقیر یاد وبلاگستان کند.چه جوری؟می گویم خدمت تان.بامدادک پس از از سرگذراندن موج سی دی کارتون ،کانال های کارتون ماهواره وسی دی خوانندگان ریزودرشت، این روزها وارد موج چهارم شده است یعنی موج اینترنت بازی.می گفت برایم پلی استیشن بخرگفتم مرد حسابی پلی استیشن مال بیسوات میسوات ها است ازتو بعید است با این همه کمالات وفرهیختگی پلی استیشن بخواهی.رایانه بهتر است.این جوری شد که برایش رایانه خریدیم و بدبخت شدیم.دهنم را صاف کرده است.دیگرکارش به جایی کشیده است که خودش به امام زاده اینترنت وصل می شود و عکس تمام شخصیت های کارتون را بارگذاری می کند.رایانه پرشده است ازعکس مردعنکبوتی،گارفیلد،سوپرمن و بتمن.تاکنون دوبار رایانه را به طور کامل از پای درآورده است.ناک داون.باورتان نمی شود حتی به نشان my computerبدبخت هم رحم نمی کنداز اداره می آیم می بینم اسم این نشان بدبخت را عوض کرده است و اسمی شونصد کلمه برایش گذاشته است که اززیرش آویزان است.دریکی از اینترنت نوردی های مشترک مان سری هم به این خانه زدیم.یعنی خودش گفت برویم آن جا که عکس کناردریای مان را گذاشته ای.عکس چسبیده به پیشانی وبلاگ را می گوید.عنقریب است که شروع کند به وبلاگ نویسی.هرچه نصحیتش می کنم ای جوان این قدر باخودت اینترنت نکن برو بیل بزن به خرجش نمی رود.این را گفتم یادیکی از تازه ترین فرمایشات امام جمعه ی ارومیه ی افتادم.باورکردنی نیست.یکی از روزی نامه های میهن آریایی اسلامی چاپ کرده بود:

"ماهرقدربه مسولان خودمان فشار می آوریم به جایی نمی رسد و شب گذشته هم که وزیر کشور شرف حضوریافته بودندومسائل درحال خصوصی و عمومی مطرح شد و به جایی نرسید.ماباید اعمال مان را اصلاح بکنیم تا پروردگار متعال در مقابل توبه و انابه ی ما گرما و سرما راتعدیل کند والا از دست بشر خارج هستند.الان اسب های نشان داربه ماشین های آخرین سیستم بنز 500میلیونی و یک میلیاردی تبدیل شده اند.دیروز از یک گاوحداکثر 10کیلوشیرمی دوشیدندو الان 80کیلوشیر،60کیلو،40کیلو...چرابه خود نمی آیید و چسبیدید به متاع بی ارزش دنیا؟"

گفتنی بسیار است ولی روده درازی هم خوشایند نیست پس بماند تا بعد.فقط به روال قدیم یکی از پیامک های روز را هم بخوانید بد نیست:

پیامک روز:مواظب خودتان باشید رییس جمهور رجایی وارمندناک گفته است از هرجایی که بتوانیم گاز می گیریم

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا