2/13/2008
دلم سوخت

به یمن عیال واری وتولیدمثل وسگدویی های پیامدشان دیری است که پایم از سینماوتماشاخانه بریده شده است مگرحضرات بامدادک و بارانک را بخواهیم ببریم به تماشای اتل متل توتوله ای چیزی.گاهی هم دوستان هنرمند دعوت مان می کنند می شویم به قول فرنگی جماعت وی آی پی.این جوری شدکه امروزهم گذارمان افتادبه تئاترشهر.تخم و ترکه را سپردیم به مادرزن جان وباعیال راهی تئاترشهرشدیم.البته پیشاپیش قول باج سبیل دردانه هارادادیم و عیال بی نوا قبل ازشروع نمایش رفت باج سبیل ها راخرید.ماشین کنترل شونده برای بامدادک و عروسک باربی برای بارانک.خلاصه پس ازمدت ها گذارمان به محفل هنرمندان افتاد و درتالارانتظارکلی هنرپیشه را زیارت کردیم.اوضاع مانندگذشته بودتنها تغییری که به چشم حقیر آمد این بود که دوخانم محجبه هم درتالار بودندکه به بدحجابان تذکرمی دادند.لابداین هم از مهرورزی های رییس جمهوررجایی وارمندناک بود.مواظب بودم ببینم به هنرپیشگان هم تذکر می دهند یا نه.دست برقضافاطمهمعتمدآریا روبروی جایی که ایستاده بودم پشت میزی نشسته بود وقهوه نوش جان می کرد.بین خودمان بماند از دوران سرجوانی ازخودش و بازی اش خوشم می آمده است.بگذریم که از تملق های چندی پیش اش برای سیدخندان رییس جمهورسابق چندان خوشم نیامد.اظهار خوشحالی کرده بود که جناب سیدخندان دردوران وزارت ارشادش ایشان را به نام می شناخته است.چه سعادت عظمایی.درکل این سیدخندان بسی خوش بیار است لاکردار.چندی پیش رفته بود دانشگاه معظم تهران وحضرات دانشجویان برایش دم گرفته بودند"صلی الله محمدناجی ملت آمد"ناجی ملت.وصله ای که باهزارمن چسب هم به آن حضرت نمی چسبد.تازه حافظه ی دانشجویان هم آن قدرتخماتیک است که یادشان نمی آیددوسال واندی پیش به همین حضرت درهمان دانشگاه تهران می گفتند "ترسو برو گم شو" وآن حضرت هم می گفت "آدم باشید"بگذریم.انگار اوسا کریم هم آن بالا می خواست به کنجکاوی ام پاسخ بدهد.روسری معتمدآریا پنج سانت عقب رفت و خواهر محجبه مانند عقابی بالای سرش ظاهرشد و نهی از منکری نثارش کرد و پشت بندش هم امربه معروفی.کسی جز من متوجه اشان نبود.معتمدآریا قدری قوز کرد و فوری روسری اش را پنج سانت جلو آورد.موهای اش را انگار مسی رنگ کرده بود.خیلی دلم برایش سوخت.
پیامک:وزارت کشورازمردم شهیدپرورخواست با توجه قطع گازدرزمستان،قطع آب و برق در تابستان و قحطی بنزین درتمام فصول سال ،با شرکت خود در انتخابات مجلس خریت خود را به جهانیان ثابت کنند
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا