4/11/2009
تنور سوزان انتخابات
اين جور كه حضرات دارند تنور انتخابات را داغ مي كنند ملت در صحنه جزغاله نشود بايد خدا را سپاس
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا