9/19/2009
روز قدس سابق

يكي از خنده‌دارترين شعارهاي راه‌پيمايي روز قدس سابق خطاب به مقام معظم رهبري بود. هر كه بشنود خنده‌اش مي‌گيرد.اي رهبر فرزانه خميني چشم به راهه. نمي‌دانم سر تخت‌طاووس كدام شيرپاك خورده‌اي اين شعار را انداخت در دهان ملتي كه نمازنخوانده از محل نماز جمعه‌ي روز قدس برمي‌گشت. از همين جا شد كه شعارها تندتر شد برادران موتور سوار ناجا،همان‌ها كه شكل آدم آهني‌اند و همچنين برادران موتور سوار بسيجي ديگر طاقت نياوردند و شروع كردند به حمله . تير اندازي هوايي و پرتاب گاز اشك‌آور. تا پيش از اين مثل بچه‌ي آدم راه خودمان را مي‌رفتيم و شعار خودمان را مي‌داديم.البته رفتارهاي خنده‌دار كه زياد بود. يكي از هواداران چادرچاقچوري رييس جمهور رجايي‌وارمندناك جلوي خودم را گرفت و چشم در چشم شروع كرد به نهي از منكر و امر به معروف. مي‌گفت پسر جان دين‌ات را به باد داده‌اي.حسابي خنده‌ام گرفته بود. داشتيم بر‌گشتيم و طرف مي‌گفت نماز آن‌ور است چرا برعكس مي‌رويد.ولي آن شعار خنده‌دار بود كه كار دست‌مان داد و آواره‌ي كوچه پس كوچه‌هاي تخت‌طاووس شديم.اگر صداي زنانه‌اي را از پشت آيفون آپارتماني نشنيده بوديم كه مي‌گفت "در را باز كردم بياييد داخل"، كلك‌مان كنده بود.5 نفر بوديم.داخل كه شديم خانمي چادري با پارچ آب و ليواني به استقبال‌مان آمد.سه نفرمان روزه بودند و من و جوانكي كه بعد فهميدم بچه‌ي نظام‌آباد است دستش را كوتاه نكرديم. تمامي اهالي ساختمان به زيارت‌مان آمدند انگار امام‌زاده‌ايم.نيم‌ساعتي مهمان‌شان بوديم. بعدي يكي يكي رفتيم بيرون. با جوانك نظام‌آبادي هم مسير بودم. مثل من فكر مي‌كرد جنبش سبز جنبش طبقه‌ي متوسط است. تا فرودستان به ميدان نيايند آبي گرم نمي‌شود. باز هم مثل من فكر مي‌كرد كه جيب رييس جمهور رجايي‌وارمندناك خالي شده است مدت چنداني نمي‌تواند به فرودستان رشوه‌هاي بخور نمير بدهد.

1 Comments:
Anonymous Anonymous said...
دوست گرامی

در مورد انتخابات اخیر رئیس جمهوری صحبت های فراوانی شده است ִ من فقط خواستم به یک مورد بسیار مشابه با شرایط این انتخابات و انتخاب رئیس جمهوری آمریکا در سال ٢٠٠٠ اشاره کنم :

در سال ٢٠٠٠ آقای بوش و آقای ال گور کاندیدای رئیس جمهوری آمریکا بودندִ اکثر کسانی که پای صندوقهای رای رفتند به آقای ال گور رای دادند ولی بعلت سیستم پیچیده و منحصر بفرد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نتیجه انتخابات فقط به نتایج انتخابات در یک فرمانداری کوچک در ایالت فلوریدا وابسته شدִ در آن زمان برادی آقای بوش فرماندار ایالت فلوریدا بود و صحبت از تقلب انتخاباتی در این ایالت و بخصوص در آن فرمانداری کوچک شد که بررسی رای ها بیش از یک ماه به طول انجامید ولی همچنان نتیجه ای حاصل نشدִ ناگهان دولت آمریکا تصمیم گرفت که مسئله ریاست جمهوری را به دیوان عالی کشور ارسال کنندִ که در نتیجه فقط با رای ٩ نفر قاضی دیوان عالی کشور آقای جرج بوش به ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شد ִ قاضی ای که رای او باعث برنده شده آقای بوش شد کسی بود که توسط پدر جرج بوش بعنوان قاضی برگزیده شده بودִ

پس در حقیقت یک نفر با رای خود آقای بوش را به ریاست جمهوری آمریکا رساندִ آقای آل گور با اینکه بارها اعلام کرد که در انتخابات تقلب شده است ولی پس از اعلام رسمی نتیجه انتخابات آن را پذیرفت با اینکه حزب دمکرات و کسانی که به آل گور رای داده بودند میدانستند که آقای بوش با تقلب رئیس جمهور شده ولی آنها هم نتایج را قبول کردند ִ آقای آل گور از طرفدارانش نخواست که به خیابانها بیایند و تظاهرات کنندִ در روزنامه ها و مطالبی که منتشر میکردند هیچگاه دولت بوش را کودتاگر نخواندندִ

همانطور که میدانیم در دور بعدی ریاست جمهوری بازهم آقای بوش برای چهار سال دیگر به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد ִ این در حالی بود که بعلت جنگ عراق و افغانستان و سیاستهای خارجی دولت آمریکا در دروران چهارسال اول ,اکثر تحصیلکرده ها و طرفداران آزادی در داخل آمریکا و در تمام کشورهای اروپایی آقای بوش را بعنوان کسی که صلح و امنیت جهانی را به خطر انداخته است شماتت میکردندִ بیاد بیاوریم راهپیمایی چند صد میلیونی مردم در اکثر کشورهای دنیا برعلیه جنگ عراق قبل از شروع آن که میتوان از آن بعنوان گسترده ترین حرکت مردم جهان نامید و یادمان باشد که فضای مجازی اینترنت هم بسیار گسترده و فعال برعلیه سیاستهای آقای بوش عمل میکردִ

بنظر من ما باید یاد بگیریم که بازنده معقولی نیز باشیم اگر برنده معقولی هستیمִ

بعلت طولانی شدن از شما خواهش میکنم اگر مایل هستید این بحث و بحث هایی در مورد موضوعات کلیدی مثل آزادی , فرهنگ , اقتصاد , و سیاست خارجی را ادامه دهیم به من اطلاع دهیدִ

با احترام

کامران سپهری

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا