1/20/2011
شب
مگر شب
در تاريخ سياه خود
چه افتخاري كسب كرده است
كه اين همه
ستاره بر سينه دارد
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا