3/24/2013
سال نو مبارک
بر كرده ام سر
از رخنه ای در سینه سنگ
آری بهارم من ، در این تنگ.
تنها اگر باد
تنها اگر ابری و باران
تنها اگر خورشید بود ، این گل نمی رست.
زین تنگنا ، راه رهانیدن نمی جست.
ای سایه ابر
ای دامن باد
ای تیغ خورشید
ای جام باران!
این گل نمی بود
گل‌دانه را گر شوق گل گشتن نبودی
در گریبان
- سیاوش کسرایی-
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا