10/21/2013
رویای صادق
چند شب پیش پیامک‌هایی بین من و یکی از دوستان مذهبی ردوبدل شده که خواندنی است.
دوست مذهبی:سلام.یه چیزی بگم بخدی. میگن مگه خواب ببینی.دیشب خواب دیدم داری وضو می‌گیری نماز بخونی!
بامداد:به خاطر خواب‌ات هم که شده امشب وضو می‌کنم و نمازی به جا می‌آورم. فوق‌اش می‌ره به حساب یکی از نمازهای نخوانده ابوی یا پدر ابوی.
دوست مذهبی: نمی‌خواد. فکر کنم شام زیاد خورده بودم.
بامداد: نکنه می‌ترسی دست زیاد بشه؟
دوست مذهبی:هاهاهاهاهاهاها
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا